Τα οικονομικά αποτελέσματα της Sanofi στο πρώτο τρίμηνο του 2019, καταγράφουν ισχυρή αύξηση κατά 9,4% των κερδών δραστηριοτήτων ανά μετοχή σε σταθερές τιμές συναλλάγματος.

Η αύξηση πωλήσεων στην εν λόγω χρονική περίοδο, προέρχεται από τις μονάδες Ειδικής Φροντίδας, Εμβολίων και τη σημαντική συνεισφορά των Αναδυόμενων Αγορών.

Οι καθαρές πωλήσεις ανήλθαν σε €8.391εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 6,2% σε στοιχεία αναφοράς, 4,2% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος (CER) και 3,8% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος / σταθερή διάρθρωση (CER/CS).

Η αύξηση των κερδών δραστηριοτήτων ανά μετοχή (EPS)το 1ο τρίμηνο του 2019 αντικατοπτρίζει τις επιδόσεις των πωλήσεων, τον ευνοϊκό συνδυασμό προϊόντων και τον έλεγχο των δαπανών.

Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη δραστηριοτήτων το αυξήθηκαν κατά 10,5% αγγίζοντας τα €1.765 εκατομμύρια και 9,0% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος.