Με το νέο νομοσχέδιο θεσμοθετείται και επισήμως ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας για όλους τους πολίτες, εν όψει και της εφαρμογής από 25/04/2018 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία των δεδομένων.

Τον φάκελο θα δημιουργούν οι οικογενειακοί γιατροί, ωστόσο όλοι οι γιατροί που είναι πιστοποιημένοι και εξουσιοδοτημένοι χρήστες του Συστήματος της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ) θα έχουν πρόσβαση.

Εκεί θα καταχωρίζονται όλες τις εξετάσεις, τα φάρμακα, οι νοσηλείες, οι εξετάσεις και οι παραπομπές. Αυστηροί περιορισμοί εμπιστευτικότητας θα ισχύουν για όσους θα χρησιμοποιούν τον ατομικό φάκελο ασθενών.

Το υπουργείο Υγείας έχει ήδη ξεκινήσει μια εντατική προσπάθεια για την οργάνωση και προετοιμασία του συνόλου των εποπτευόμενων φορέων και ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας σχετικά με τη συμμόρφωση προς τον Γενικό Κανόνα Προσωπικών Δεδομένων.